De familie de Beaufort bouwde op de Utrechtse Heuvelrug vele landhuizen. In de jaren twintig van de vorige eeuw ontsotnd de traditie elkaar op Nieuwjaarsdag op te zoeken en als een zwaan-kleef-aan van landhuis naar landhuis te rijden.
Treed in de sporen van deze markante familie en rijd je eigen ‘sterrit’ langs landhuizen als Den Treek, Koepel van Stoop, Molenbosch, Kasteel Maarsbergen, De Boom …
De route is binnen verkrijgbaar.

De Sterrit van de Beauforten – Een familiereünie op de Heuvelrug

sterritIn 1807 kocht Willem Hendrik De Beaufort het landgoed Den Treek. In de loop van tweehonderd jaar breidden zijn nazaten het gebied gestadig uit. Nog steeds is het gehele gebied tussen Den Treek en Henschoten aaneengesloten en eigendom van de familie. Rond de vorige eeuwwisseling werden voor de uitdijende familie op en rond het gebied vele grote landhuizen gebouwd.
Aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond de traditie om op nieuwjaarsdag per auto van huis naar huis te rijden om grootmoeders, ooms, neven en achternichten te begroeten. Bij elk huis sloten auto’s met familieleden aan, en zo ontstond ‘de Sterrit’.
Aan de hand van dit gegeven worden in dit boek twintig huizen van de familie De Beaufort en hun vroegere bewoners beschreven. De auteur volgt de bouwgeschiedenis van elk huis tot en met de huidige staat, en portretteert de bewoners, meestentijds die uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het waren kleurrijke mensen, die zich sterk verbonden voelden met het gebied dat zij bewoonden, en die vaak bestuurlijk actief waren op de Heuvelrug.
De jaren dertig op de Heuvelrug, daar gaat dit boek over. Over die merkwaardige optocht en het leven in die kolossale huizen: Den Treek, De Heiligenberg, Kasteel Maarsbergen, ’t Stort, de Hoogt en al die andere.
Kees Visser, De Sterrit van de Beauforten, ISBN 90 770 30 131, verschenen 2004, uitverkocht