53 km | in te korten tot 42 km
download onze route hier
of print route 729718 op www.route.nl

Eind 2017 hebben we een eigen fietsroute uitgezet, die te vinden is op route.nl.

Drie mannen speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Austerlitz. Napoleon stichtte een legerplaats op de heide, maar liet die als straatarme nederzetting achter. Dit was het begin van Austerlitz. Johannes Stoop en zijn schoonzoon Arnoud Jan de Beaufort trokken zich het lot van de bevolking aan en voorzagen hen van werk in de landontginning, op hun uitgestrekte heidevelden tussen Zeist en Leusden.

We hebben een mooie fietstocht uitgezet over een deel van hun oorspronkelijke land­goederen. Langs de Pyramide van Austerlitz, in opdracht van Napoleon gebouwd. Langs Huize den Treek, sinds 1807 verbonden met de familie De Beaufort. Langs Kasteel Maarsbergen, waar Arnoud Jans achterneef, de beroemde coureur Carel Godin de Beaufort woonde. De prachtige koepel van Stoop, door Zocher ontworpen. Langs Landgoedde Boom met de blauwe luiken, waar aan een oude boom de gemeentelijke mede­delingen werden geplakt.

We passeren Het Molenbosch. Oudere Auster­litzers kennen bewoonster juffer Annie nog, die bij ondervoede kinderen langsging met een pannetje soep. En het Beauforthuis, waar Stoop een landbouwschool stichtte. Arnoud Jan liet er in 1861 een NH kerk achter bouwen. Die werd in 1989 omgedoopt tot een spraakmakend muziekpodium en de oude pastorie/landbouwschool werd omgevormd tot een gezellige herberg.

Koepel van Stoop
Op een van de hoogste punten van het sprookjesachtige landgoed Henschoten wilde Stoop een buitenhuis bouwen. Omdat het grondwater erg diep lag bleek dat niet praktisch en zag hij ervan af. Hij bouwde alleen een koepel, naar Romeins voorbeeld en opgedragen aan Mercurius.

Landgoed Den Treek
Gelegen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei, gekocht door W.H. de Beaufort in 1807. Door het huwelijk van zijn zoon Arnoud Jan met Anna Aleida Stoop werd landgoed Henschoten daaraan toegevoegd. Samen beslaan ze 2.200 ha indrukwekkende natuur.

Molenbosch
Als alternatief voor het mislukte project op Henschoten liet Stoop in 1849 door Zocher het Landgoed Molenbosch ontwerpen. Voor het huis staat nu een standbeeld van juffer Annie op de fiets. In 1938 werden het omringende bos en heide overgedragen aan Staatsbosbeheer.