In Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug heb je een vignet nodig om op de MTB-paden te rijden. De inkomsten uit het vignet komen ten goede aan onderhoud, beheer en uitbreiding van het mountainbike routenetwerk in het Nationaal Park.
Het vignet is te koop in ons theatercafé, voor €7,50 en is geldig voor Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, met uitzondering van Landgoed Den Treek.

Mountainbikers dienen het vignet bij zich te hebben wanneer ze gebruik maken van de routes in het Nationaal Park. De sticker is een heel jaar geldig. De opbrengsten van het mountainbike vignet worden op een speciale rekening bij het Nationaal Groenfonds beheerd en zullen uitsluitend aan de MTB-routes besteed worden.

achtergrond

Kombochten en drop-offs
Sinds vorig jaar is er op de Utrechtse Heuvelrug veel werk verzet. De nieuwe routes in Zeist, Rhenen en Kwintelooijen zijn daarvan het resultaat. Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de route op de Amerongse Berg. Een grote groep vrijwilligers, waaronder leden van omliggende wielersportverenigingen, heeft in samenwerking met een professionele routebouwer geholpen bij de aanleg van de verschillende nieuwe of verbeterde routes. lnmiddels hebben verschillende vrijwilligersgroepen een eigen route geadopteerd en wordt er regelmatig onderhoud gedaan.
Kenmerk van de nieuwe routes is dat deze veel speelse elementen bevatten. Van kombochten tot kleine drop-offs en vooral veel singletracks. Daarmee voorzien de routes beter in de behoeften van de hedendaagse mountainbiker. Plannen voor het doorontwikkelen van bestaande routes rondom de Amerongse Berg en in Leersum liggen al klaar, maar daarvoor is de steun van de mountainbikecommunity nodig: door de inkomsten vanuit het MTB-vignet, maar ook door de inzet van vrijwilligers.

lang voortraject
De mogelijkheden om te mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug waren lange tijd zeer beperkt. In 2007 startten lokale mountain bikers en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) een lobby voor meer ruimte voor de mountainbiker in dit uitgestrekte gebied. Vele gesprekken met landeigenaren en een onderzoek van de Universiteit Wageningen waren nodig om tot een goed samenwerkingsverband te komen waarin de provincie en o.a. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de NTFU participeren.
lnmiddels werken ook andere partijen mee aan de realisatie van de routes. De betrokkenen hebben geld, materiaal en menskracht ter beschikking gesteld.

Kijk voor meer informatie over het vignet en distributiepunten op de volgende websites:
www.np-utrechtseheuvelrug.nl
www.mtb-utrechtseheuvelrug.nl
www.ntfu.nl